• English
  • Deutsch
  • Русский
Zamrażalnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja - nowoczesne rozwiązania dla przemysłu

Tunele zamrażalnicze fluidyzacyjne dwutaśmowe naszej produkcji są nowoczesnymi i wysokosprawnymi aparatami chłodniczymi, służącymi do mrożenia szerokiego asortymentu owoców, warzyw i drobnych produktów kulinarnych. Nasze urządzenia są dedykowane głównie zakładom związanym z przetwórstwem i przechowywaniem żywności (jak chłodnie składowe czy zamrażalnie owoców i warzyw), lecz mogą być wykorzystywane również do mrożenia bądź wychładzania surowców nie będących żywnością.

Budowa

Prezentowane tunele są rodzaju dwutaśmowego, o kaskadowym układzie taśm. Obydwie taśmy wykonane są ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego (acetal) i posiadają indywidualne zespoły napędowe. Regulacja prędkości taśm jest płynna w szerokim zakresie prędkości. Mycie taśmy I odbywa się na zewnątrz tunelu, w urządzeniu myjącym, zasilanym bieżącą wodą. Mycie taśmy II prowadzone jest w trakcie odszraniania tunelu. W zimnochronnej obudowie, wykonanej z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, ustawiony jest zestaw fluidyzacyjny, składający się ze skrzyń powietrza z wentylatorami, oziębiaczy i łoża fluidyzacyjnego. W celu rozluźnienia warstwy surowca we wszystkich skrzyniach powietrza zastosowano wysokosprawne wentylatory diagonalne, pozwalające zapewnić pełną fluidyzację w strefie omrażania. Obok łoża fluidyzacyjnego zainstalowany jest pomost wewnętrzny, z którego można kontrolować proces zamrażania.

Instalacja

Tunel powinien być instalowany w zadaszonym pomieszczeniu hali produkcyjnej, jako główne ogniwo linii technologicznej produkcji mrożonek. Zaleca się, aby strona wyładunku produktu zamrożonego znajdowała się w chłodzonym lub klimatyzowanym pomieszczeniu. Do miejsca instalowania tunelu należy doprowadzić energię elektryczną, czynnik chłodniczy, wodę oraz instalację kanalizacyjną.

Dostawa

Z uwagi na gabaryty, dostawa tunelu odbywa się w głównych, całkowicie zmontowanych zespołach, co skraca do niezbędnego minimum czas montażu.

Dane techniczne

dt-3

Rysunki techniczne

Tunel zamrażalniczy fluidyzacyjny boczny

C:Documents and SettingsintracomDesktopNew Folderr-boczny_b

Tunel zamrażalniczy fluidyzacyjny centralny

r-b-11